Кошница 0
Списък с желания 0
Моят профил
Меню
+359 89 051 2103 Обратно обаждане

Проекти от МОН

Здравейте, колеги!

Ние сме Чиста Планета ЕООД, фирма производител на голямо разнообразие учебни помагала и материали за развитие на фина моторика, мислене, речта и въображение. Вече 3 години работим по Европейски проекти за училища и детски градини.

Издаваме фактури, оферти, проформи фактури. За поръчките над 200 лв има безплатна доставка.

Ако вие търсите нови продукти за Одобрени Проекти от МОН: 

 • Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 • NELLII – Мрежа за инициативи и информация за ученето през целия живот
 • НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”
 • НП "Успяваме заедно"
 • НП „Подпомагане на общините"
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, проект "Подкрепа за приобщаващо образование"
 • Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта за 2021г - ПМС 64
 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - Проект "Подкрепа за успех"
 • НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул Подобряване условията за експериментална работа по природни науки
 • "Изграждане на училищна STEM среда"
 • ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
 • НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" - Модул „Библиотеките като образователна среда”

Разгледайте каталогата ни: ТУК