Внимание "Бисквитки" (cookies) се използват на този сайт, за да се осигури най-доброто потребителско изживяване. Ако продължите, приемаме, че сте съгласни да получавате "бисквитки" от този сайт. Разбрах.

Логопедични помагала

Тези игри и помагала са насочени към децата, които срещат трудности в усвояването на училищни знания. Те са създадени с цел развитие на когнитивните способности на децата (памет, внимание, мислене, реч и т.н.), както и подпомагане на ограмотяването (четене, писане, смятане и др.).

Нашите логопедични материали са изработени от дърво. Създадени са в помощ на логопеди, психолози, специални педагози и други специалисти, работещи в терапевтични и обучителни центрове за лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения.

Ние изработваме:

  • Помощни материали за логопеди

  • Логопедични занимания

  • Логопедични Монтесори материали

  • Логопедични карти за говорна терапия

В помощ на децата със специфични образователни и комуникативни потребности предлагаме разнообразни логопедични материали. Те са ценно помагало за техните родители, както и за детски педагози, психолози, логопеди и други специалисти в тази област.

Известно е, че за децата със специални образователни потребности (СОП), с нарушения в речта, емоциите и поведението са необходими специфични терапия и обучение, които на свой ред се нуждаят от нагледни помощни материали, улесняващи специалистите в тяхната работа. Тяхното използване значително ускорява и облекчава процесите на коригиращата терапия, като неусетно и по естествен път я превръща в занимателно общуване. Така детето със специални образователни потребности навлиза в лечебно-терапевтичния процес с желание, понеже той се превръща в поредица от различни забавни, интересни и весели игрови ситуации.

При това в съответните възрастови групи коригиращата терапия с помощта на нашите логопедични материали лесно се включва в процеса на началното образование. Такива помагала улесняват и лечението на говорните дисфункции, например, заекване. Едновременно с това спомагат и за безболезненото навлизане в началното образование – понеже за децата с дефекти в говора озоваването в среда, в която се изисква говорно общуване, представлява стресова, притеснителна и дискомфортна ситуация. Преодоляването на този говорен стрес в началните стъпки на образованието значително се улеснява чрез използването на нашите забавни помагала. Тук своята роля играят и предлаганите от нас пособия за дихателни упражнения – на специалистите е добре известно, че правилното дишане играе важна роля за лечение на заекването. Коригирането на дихателните функции при заекващите деца се подпомага по интересен за тях начин с пособия под формата на лабиринт, дихателен мини-футбол, дихателни пътечки.

Много полезни за малките ученици, както и за децата, които тепърва ще бъдат първокласници, са помагалата за упражнения по преодоляване на дислексия (нарушения при работа с букви и цифри) - комплекти за броене и сортиране от 1 до 10, шаблони с букви и цифри, комплект геометрични фигури и др. Работата с тях във формата на игра подготвя децата за учебните процеси и, ако някои от тях имат определени затруднения, улеснява изравняването им като умения и сръчност с техните връстници в училище.

За развитието на практически умения са крайно полезни играчки-помалага от типа на тактилните и дидактични кубове, сортери, набори за развитие на цветовия гнозис (разпознаване на цветовете), за краснопис и др.